Geweten

Het geweten is een ge-weten. De bron van ons ethisch handelen is daarmee een vorm van weten. Dat ge-weten moet ge-zien zijn en dat betekent allesbehalve dat het geweten voorbij is, dat het met het geweten is gedaan. Het geweten is immers ge-daan.