# non-duaal denken algemeen

de andere Dionysos

Een van meest prikkelende stukken uit Colli’s Nach Nietzsche is Der andere Dionysos.  Ik noem dit soort stukken weidestukjes, omdat je ze steeds opnieuw moet herkauwen voordat ze een keer in het bloed opgenomen worden en tot een vruchtbare afscheiding leiden. Ik doe dat, net als koeien, bij vo...
Read more
# non-duaal denken algemeen

over de dood en zo

Er is geen opgewekte blik op het leven mogelijk, zolang je gelooft dat de dood iets werkelijks, zelfs iets van metafysische aard is (zolang het Kwaad als een object wordt beschouwd). De moderne ervaring plaatst het principe van het leven tegenover het principe van de dood. Voor de antieke wijsheid e...
Read more