lezingen

 

 

maart 2015

 

Zhuangzi

Onder de titel ‘Lang leve Chaos’ verzorgt Henri Pepels een filosofische inleiding op de twee daoïstische klassiekers.

Al 2500 jaar nemen de Laozi (Daodejing) en Zhuangzi een unieke plaats in binnen de wijsheidsliteratuur. Ontdek hoe hun raadsels, paradoxen en parabels betekenisvol kunnen zijn voor ons leven in de 21-ste eeuw.

In twee avonden wordt deze nondualistische visie op wereld, mens en hun relatie geschetst aan de hand van een vergelijking met ons westerse wereldbeeld en een verklaring van enkele kernbegrippen uit het daoïstische denken zoals dao, wuwei, ziran, chaos en niet-ik.

Na de voordracht is er uitgebreid gelegenheid tot vragen stellen, toelichting en dialoog.

pfh48t5m2

)

Data   vrijdag 6 + 13 maart 2015
Tijdstip    20.00 – 22.00/22.30

Bijdragen: voor één avond   € 8,50,-; voor beide avonden   € 15,-; voor acht sessies ‘begeleid lezen’  € 60,-; voor beide avonden en ‘begeleid lezen’   € 70,-

Wijsheid en gezelligheid gaan goed samen: er wordt gezorgd voor ten minste een drankje.

Aanmelden (niet verplicht) kan op henri@nonduaaldenken.nl. Aanmeldingen krijgen voorrang.

Aansluitend op de inleiding verzorgt hij acht sessies ‘begeleid lezen’ van de Laozi en de Zhuangzi (van de laatste met name de Innerlijke Geschriften) in een groep tot max. 10 deelnemers. Data en tijdstippen worden nader bepaald. Er wordt geen bijzondere voorkennis verondersteld. De inleidingen worden wel aanbevolen.

Voor deelnemers aan deze sessies zijn de gebruikte vertalingen  (Kristofer Schipper) in PDF beschikbaar;  voor geïnteresseerden zijn veel titels van de aanvullende literatuurlijst gratis digitaal beschikbaar!

Belangstellenden voor deze sessies kunnen zich zowel vooraf (henri@nonduaaldenken.nl) o.v.v. ‘Lang leve Chaos’ als tijdens de introductieavonden aanmelden. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

 

Dia1     Dia2

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *