# westers denken

de filosoof en de mysticus

Zowel vandaag als gisteren heeft het woord ‘mysticus’ een slechte klank: wie zo wordt aangeduid voelt zich beschaamd of beledigd. Het goede gezelschap van filosofen neemt degene die deze naam draagt, uit goed fatsoen, niet op in haar gemeenschap, hij wordt verbannen … En toch betek...
Read more